Dôležitý oznam pre registrovaných zdravotníckych pracovníkov

Upozornenie!

Dôležité upozornenie!

Vážení zdravotnícki pracovníci,

úhrada všetkých poplatkov

( spojených s členstvom , registráciou, vydávaním dokladov, hodnotením sústavného vzdelávania ... )

 je možná IBA na účet SK MTP :

číslo účtu: SK65 0900 0000 0002 7378 1818

- poštovou poukážkou

- bankovým prevodom

 Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť správny špecifický symbol, ktorý je uvedený na:  

https://skmtp.allio.sk/poplatky

(Na základe vnútorných predpisov výber poplatkov na regionálnych komorách formou prijmového dokladu s výnimkou poplatku za vzdelávaciu aktivitu

nie je možný)