29 2021 Mar
Newsletter Prevencie Marec 2021

Newsletter Prevencie Marec 2021

Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe.

http://skmtp.allio.sk/storage/news/Newsletter_Prevencie_marec_2021.pdf

 

  _Odbor__ štandardných klinických postupov_
Ministerstvo zdravotníctva SR/ Ministry of Health
Limbová 2, Bratislava, Slovensko/ Slovak Republic