4 2020 Nov
Zrušenie snemu SK MTP

Zrušenie snemu SK MTP

V mene Rady SK MTP, Vám s poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na situáciu ohľadom výskytu koronavírusu a pretrvávajúcich  opatrení, ktoré majú zabrániť jeho šíreniu, sme nútení zrušiť Snem Slovenskej komory medicínsko–technických pracovníkov.

Snem Slovenskej komory medicínsko–technických pracovníkov sa mal konať dňa 14.11.2020 v hoteli ELIZABETH Trenčín.

Situácia nás veľmi mrzí, ale prijatie týchto opatrení bolo nevyhnutné v záujme ochrany  zdravia nás všetkých. Nový termín snemu bude stanovaný po uvoľnení opatrení súvisiacich s kritickou epidemio-logickou situáciou , o čom vás  budeme operatívne informovať. Je zrejmé, že tento rok to už nebude.

Zatiaľ Vám ďakujem za pochopenie a ústretovosť.

V prípade akýchkoľvek informácií nás prosím kontaktujte.

Chceli by sme sa Vám všetkým poďakovať za porozumenie a popriať nám spoločne pevné nervy v práci, dobré zdravie a hlavne duševnú pohodu v týchto náročných časoch.


Iveta Šluchová

prezident  SK MTP

 

Pozn. Nakoľko podľa interných predpisov SK MTP, sa snem musí konať do 1 roka od predošlého snemu poskytujeme stanovisko právničky:

"Na základe odporúčania hlavného hygienika a rozhodnutia vlády SR o núdzovom stave, sú zakázané podujatia hromadného charakteru. Je teda zakázané zhromažďovanie väčšieho počtu osôb. Nakoľko je zákon a núdzový stav pochopiteľne nadriadený vnútorným predpisom akejkoľvek organizácie, nie sú v takomto prípade termíny  vo vnútorných predpisoch záväzné."