Tlačová správa k návrhu rozpočtu na rok 2022

SK MTP sa pripája a k vyjadreniu SK SaPA

 

Trenčín 15.10.2021

 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združujúca trinásť zdravotníckych profesií sa, po oznámení výsledkov  rokovania tripartity,  pripája  k výhradám  Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2022 . 

 

Čelní predstavitelia štátu v medializovaných vyjadreniach verbalizovali vôľu zvyšovať mzdy zdravotníckym pracovníkom. Táto verejne prezentovaná snaha je v rozpore s aktuálnym postupom Ministerstva financií SR a Vlády SR, vo vzťahu k príprave legislatívy upravujúcej mzdové nároky zdravotníckych pracovníkov.

Zdravie obyvateľstva  by malo byť prioritou všetkých politických strán a predstaviteľov štátu. Základom zdravotnej starostlivosti sú zdravotníci, ktorí celkom oprávnene očakávajú, že Vláda Slovenskej republiky a poslanci Národnej rady splnia sľub, a peniaze budú použité na relevantné zvýšenie miezd zdravotníkov.  Odmeňovanie zdravotníkov za prácu v sťažených podmienkach epidémie nepovažujeme za systémový krok, ktorý môže zmeniť citeľný nedostatok zdravotníkov v systéme zdravotnej starostlivosti.  Zdravotnícki pracovníci majú právo očakávať mzdy vo výške porovnateľnej so susednými krajinami Európskej únie. Nečakali sme od návrhu rozpočtu zázrak, ale nečakali sme ani to, že sa sľuby a slová vďačnosti premenia na hmlu. Sklamanie zdravotníckych pracovníkov je o to väčšie, že peniaze štátneho rozpočtu sa míňajú -okrem iného - v prémiách podľa náhodného výberu.  

 

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov (SK MTP) je  samosprávna  stavovská  organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, so sídlom v Bratislave, združuje

20 000 zdravotníckych pracovníkov v povolaniach verejný zdravotník, zdravotnícky laborant, nutričný terapeut, dentálna hygienička, rádiologický technik, technik pre zdravotnícke pomôcky, optometrista, farmaceutický laborant, masér, očný optik, zdravotnícky asistent, zubný asistent a sanitár.

 

Iveta Šluchová

prezidentka SK MTP

 

 

Viac informácií: 

Iveta Šluchová 

prezidentka Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov

tel.: +421 903 461 419

e-mail: prezident@skmtp.sk

Tlačová správa