3 2021 Feb
Zmeny v hodnotení sústavného vzdelávania v dôsledku pandémie koronavírusu

Zmeny v hodnotení sústavného vzdelávania v dôsledku pandémie koronavírusu

UPOZORNENIE !

Zdravotnícky pracovník, vykonávajúci prax, je povinný sústavne sa vzdelávať. Hodnotiace obdobie je vždy po piatich rokoch odo dňa registrácie.

Z dôvodu krízového stavu vzniknutého kvôli šíreniu koronavírusu , sa zdravotníckym pracovníkom hodnotiace obdobie , bude riadiť novým ustanovením zákona 578/2004 Z.z  par. 42 ods. 5 a to nasledovne :

Povinnosť zdravotníckeho pracovníka sústavne sa vzdelávať sa za obdobie krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 považuje za splnenú, ak zdravotnícky pracovník splní podmienky pre hodnotenie sústavného vzdelávania

do 180 dní   odo dňa, v ktorom bola krízová situácia z dôvodu ochorenia COVID-19 odvolaná.

V praxi to znamená, že ak bude krízová situácia odvolaná, začne plynúť zdravotníckemu pracovníkovi 180 dňová lehota počas, ktorej si musí dozbierať potrebné množstvo kreditov.

Dôležité upozornenie – ZMENA !!!!

(pri udeľovaní kreditov za účasť na audiodidaktickom teste)

 

LEN 10 kreditov bude uznaných ZA AUDIODAKTICKÉ  testy !

 

Za 5 ročné hodnotiacie obdobie je potrebné nazbierať spolu 50 kreditov.

 

Okreditované WEBINÁRE sú hodnotené ako normálne semináre!

Podľa prílohy k vyhláške č. 74/2019 Z.z. ods.8 §2 ods. 6