5 2020 Nov
Výzva "Stop hazardu so zdravím"

Výzva "Stop hazardu so zdravím"

Predsedovi vlády SR bola doručená výzva signatárov iniciatívy Stop hazardu so zdravím na stabilizáciu systému financovania zdravotníctva pre nasledujúce rozpočtové obdobia. SK MTP patrí medzi signatárov výzvy.

My, dolupodpísaní zástupcovia pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov a zdravotných poisťovní a zároveň signatári Iniciatívy Stop hazardu so zdravím sme odhodlaní urobiť všetko preto, aby sme pomohli v boji s pandémiou.

Zároveň však dôrazne upozorňujeme na ďalší vážny problém, ku ktorému slovenské zdravotníctvo smeruje. Dlhodobé podfinancovanie zdravotníctva na Slovensku, spôsobené neustále sa znižujúcimi platbami štátu za svojich poistencov, sa dôsledkom pandémie koronavírusu dostalo na kritický bod. Preto žiadame Vládu SR, aby prestala hazardovať so dravím miliónov občanov Slovenskej republiky a urýchlene prijala opatrenia na zastavenie prehlbujúcej sa krízy v zdravotníctve.

Kompletné znenie Výzva signatárov Iniciatívy Stop Hazardu So Zdravím