test

http://skmtp.sk/storage/Inform__cie_o_po__te_uznan__ch_kreditov.docx

Viac

21. september Svetový deň vďačnosti

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, v mene združených zdravotníckych pracovníkov, s vďakou víta iniciatívu siete  nemocníc Svet zdravia  a polikliník ProCare založiť tradíciu oceňovania medicínsko-technických pracovníkov a to 21. septembra pri príležitosti Svetového dňa vďačnosti.    

Viac

Newsletter Prevencie Marec 2021

Tvorba nových a inovatívnych postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe. http://skmtp.allio.sk/storage/news/Newsletter_Prevencie_marec_2021.pdf  

Viac

Výzva "Stop hazardu so zdravím"

Predsedovi vlády SR bola doručená výzva signatárov iniciatívy Stop hazardu so zdravím na stabilizáciu systému financovania zdravotníctva pre nasledujúce rozpočtové obdobia. SK MTP patrí medzi signatárov výzvy.

Viac

Zrušenie snemu SK MTP

V mene Rady SK MTP, Vám s poľutovaním oznamujeme, že vzhľadom na situáciu ohľadom výskytu koronavírusu a pretrvávajúcich  opatrení, ktoré majú zabrániť jeho šíreniu, sme nútení zrušiť Snem Slovenskej komory medicínsko–technických pracovníkov.

Viac